Menu

Presentació

L’Associació Catalana d’Infermeria Radiològica (ACIR) es una associació científica que agrupa als Profesionals de la Infermeria del territori autonòmic de Catalunya, que treballen en l’àmbit de del Diagnóstic i tractament per la Imatge, Medicina Nuclear y Radioteràpia Oncològica.

L’ACIR forma part de la “Sociedad Española de Enfermería Radiológica” (SEER), per lo que els seus associats tenen una representació en el territori nacional de l’Estat Espanyol y reben la Revista Científica que publica aquesta entitat.

Des de la transformació de l’antiga FEAER (“Federación Española de Asociaciones de Enfermería Radiológica”) en la SEER, el comitè executiu de la entitat nacional està formada per membres de la Junta Directiva de la ACIR.

Si estàs interessat/da en formar part de l’ACIR, pots dirigir-te a l’apartat de «contacta«, on trobaràs tota la informació necessària.